எங்கள் குழுமத்தின் தூண்கள்

தமிழ்நாடு பொறியாளர்கள் குழுமத்தின் அடித்தளம் இவர்களை பின்தொடர்ந்து.
மற்றும் இவர்களின் தைரியமான ஆதரவு மற்றும் வருங்கால பார்வையில் நமது குழுமம் மேலும் முன்முயற்சி மற்றும் புதிய படைப்பை செய்கிறது.
Er.
தலைவர்
-
Er.
செயலாளர்
-
Er.
பொருளாளர்
-
 
Er.
துணை தலைவர் I
-
Er.
துணை தலைவர் II
-
Er.
இணை செயலாளர்
-
 
Er.
துணை செயலாளர் I
-
Er.
துணை செயலாளர் II
-
Er.
துணை பொருளாளர்
-