எங்களுக்கு வேலை வேண்டும்

பொறியாளர் குழுமம் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பொறியாளர்கள் அனைவரையும் ஒன்றாக இணைக்க விரும்புகிறது. எனவே, இந்த இடம் மற்றவர்களின் தொடர்புகளால் அனைத்தையும் சாத்தியமாக்குகிறது.

தெரியப்படுத்துங்கள்

எங்களுக்கு வேலைக்கு ஆட்கள் வேண்டும்

தமிழ்நாடு பொறியாளர்கள் குழுமம் பொறியாளர்களின் தேவைகளுக்காக உதவுகிறது. ஆட்கள் பற்றாக்குறை உள்ள இடங்களில் பணிபுரிய தேவையான ஆட்களை இங்கே நீங்கள் பெற உதவுகிறது.

தெரியப்படுத்துங்கள்